نوشته‌ها

فعال و غیر فعال کردن wifi و blutooth

فعال و غیر فعال کردن wifi و blutooth

قبل از هر اقدامی و نوشتن هر کدی ابتدا باید permission  ها را در فایل AndroidManifest.xml تعریف کنیم.

 

کدهای زیر را در فایل AndroidManifest.xml  کپی کنید:

<uses-permission android:name=”Android.permission.BLUETOOTH_ADMIN” />
<uses-permission android:name=”Android.permission.BLUETOOTH” />
<uses-permission android:name=”Android.permission.ACCESS_WIFI_STATE” />
<uses-permission android:name=”Android.permission.CHANGE_WIFI_STATE” />

خوب حالا برای فعال کردن این قابلیت‌ها میتونید از Checkbox  یا RadioButton  یا یه دکمه معمولی استفاده کنید تا کدهای مربوطه را برای فعال و غیرفعال کردنشون  در اونها قرار دهید.

ToggleButton btwifi;
ToggleButton btbluetooth;   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_enable);
btwifi = (ToggleButton)findViewById(R.id.btwifi);
btbluetooth = (ToggleButton)findViewById(R.id.btbluetooth);

}

 

 

 

بعد از اینکه دکمه ها را تعریف کردیم باید آداپتورهای مربوط به Bluetooth  و Wifi  را هم تعریف بکنیم:

final BluetoothAdapter bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
final WifiManager manager=(WifiManager)getSystemService(WIFI_SERVICE);

 

حالا وقتی برنامه اجرا میشه باید ببینیم اگه bluetoth  و wifi  روشنه دکمه را به حالت روشن و اگه خاموشه به حالت روشن دربیاره یعنی همون On و Off  :

if (bluetoothAdapter.enable()){
btbluetooth.setChecked(true);
}else{
btbluetooth.setChecked(false);
}

if (manager.isWifiEnabled()){
btwifi.setChecked(true);
}else{
btwifi.setChecked(false);
}

 

بعد از این کنترل میرسیم به اینکه در صورت کلیک بر روی دکمه چه کاری باید انجام بشه :

btbluetooth.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
if (btbluetooth.getText().equals(“ON”)){
bluetoothAdapter.enable();
}else{
bluetoothAdapter.disable();
}
}
});

btwifi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
if (btwifi.getText().equals(“ON”)) {
manager.setWifiEnabled(true);
}else{
manager.setWifiEnabled(false);
}
}
});

 

 

واقعا میبینید که به همین سادگی میشه امکانات گوشی را کنترل کرد و باهاشون در هنگام اجرای برنامه کارهای مختلف کرد.

دیگه از این به بعد به خلاقیت شما بستگی داره که چطوری از این قابلیتها کار کنید. به طور مثال میشه زمانبندی تعریف کرد که مثلا در ساعت و زمان مشخص wifi  روشن بشه.